Globalization concept

Protokolo espezifikoen etengailuak eta muxak