Globalization concept

I2C maila aldagailuak, bufferak eta hubak